Hälsohem & Kurorter

Auktoriserade av Hälsohemmens Riksförbund

(frågor angående auktorisation 08-665 08 45)

Masesgården

Siljansnäsv. 211 Grytnäs
793 92 Leksand
tel 0247 - 645 60
info@masesgarden.se

Österåsens Hälsohem

881 91 Sollefteå
tel 0620 - 573 00
osterasen.halsohem@lvn.se

Krav på auktoriserade hälsohem:

Inomhus- och utomhus motion

Information om fasta, kost och motion

Fasteterapi

Samtalstillfällen enskilt och i grupp

Tobaks- och alkoholfri miljö

Kaffefritt

Vegetarisk kost

Anställd sjuksköterska eller etablerad kontakt med vårdcentral

Verksamheten pågått minst ett år

Personalen deltar i årliga fortbildnigsdagar

Ej auktoriserade hälsohem och "kurorter"

Björklundens Hälso & Kursgård

Färinge kyrkby
740 10 Almunge
tel 0174 - 211 04

Mistelgården

Månstorpsvägen 29 S-263 51 Höganäs, Sverige
Tel. 042-33 37 11 Mobil 0735-79 72 38
e-post anette.kozica@bredband.net

Solsökhem

Väsmansvägen 23, 770 12 Sunnansjö
tel 0240-916 85
info@solsokehem.se

Vidarkliniken - Antroposofiskt Sjukhus

Ytterjärna, 153 91 Järna
tel. 08-551 505 10
info@vidarkliniken.se


Åter till interest